Waarom ontruiming?

Het belangrijkste doel van inspecties door de brandweer is om te controleren of er afdoende maatregelen zijn getroffen opdat een ieder bij een calamiteit veilig het gebouw kan verlaten. Het beschermen van mensenlevens wordt o.a. bereikt door het installeren van een ontruimingsinstallatie. Overeenkomstig de Nederlandse norm NEN 2575 bestaat een ontruimingsinstallatie tenminste uit een gecertificeerde centrale met noodvoeding, een aantal handmelders en alarmgevers met “Slow-whoop” signaal. De installatie kan eenvoudig worden uitgebreid met automatische rook/temperatuur melders.

Klasse indeling

Er zijn drie soorten ontruimingsinstallaties: A, B en C. Bij categorie A vindt de ontruiming plaats middels gesproken tekst. Toepassing o.a. voor grote en hoge gebouwen zoals hotels, kantoren en ziekenhuizen. Een type B ontruimingsinstallatie is een installatie welke is gecombineerd of geintergreerd met een brandmeldinstallatie. Het ontruimingssignaal wordt gegenereerd middels een “slow whoop” signaal. B installaties kunnen voorzien zijn van een doormelding naar een brandweer alarmcentrale (BAC) of een particuliere alarmcentrale (PAC). C installaties verzorgen alleen een lokale alarmering. Net als bij een B ontruimingsinstallatie worden bij een C installatie personen middels een “slow-whoop” signaal gewaarschuwd om het gebouw te verlaten. De ORC 4 en 8 zijn geschikt voor C ontruimingsinstallaties en B installaties met doormelding naar een particuliere alarmcentrale (PAC).

ORC 4 en 8: EN54

Er is een Europese normering voor brandmeldapparatuur: EN54. Ook apparatuur voor ontruimingscentrales moet hieraan voldoen. De ORC 4 en 8 zijn neide gecertificeerde centrales volgens EN54 deel 2 en 4 en de tests zijn uitgevoerd door LPCB, het belangrijkste Engelse testhuis voor elektronische beveiliging.

Toepassing

Overal daar waar B en C ontruimingsinstallaties geëist of gewenst zijn, zoals in particuliere instellingen, openbare gebouwen, kinderdagverblijven, voetbalkantines, horeca, midden- en klein bedrijf etc.

Technische specificaties

ORC 4

 • Conform EN54 – 2 en 4
 • Max. 32 handbrandmelders per groep voor type C installaties
 • Max. 32 automatische melders voor niet geëiste installaties
 • Slow-whoop uitgangen (bewaakt): 2 (24V d.c. / 400 mA)
 • Alarmrelais
 • Storingsrelais
 • Ruimte voor 2×7 Ah accu
 • Aansluitspanning: 230V a.c. / 24V a.c. 50Hz
 • Kleur: creme wit
 • Bedrijfstemperatuur: -5°C tot 40°C
 • Afmetingen: 290 x 370 x 100 mm (h x b x d)

ORC 8

 • Idem als ORC 4, echter uitgevoerd met 8 groepen
rookmelder
handmelder
orc
ontruimingsplan